Dokumenty – rok 2014

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD “KRAINA NAFTY” – 15.05.2014 r.

  1. UCHWAŁA NR 1/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2013 – PDF
  2. UCHWAŁA NR 2/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2013 – PDF
  3. UCHWAŁA NR 3/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 – PDF
  4. UCHWAŁA NR 4/2014 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrachunkowy 2013 – PDF
  5. UCHWAŁA NR 5/2014 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “KRAINA NAFTY” – PDF
  6. UCHWAŁA NR 6/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “KRAINA NAFTY” – PDF
  7. UCHWAŁA NR 7/2014 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “KRAINA NAFTY” – PDF