Dokumenty – rok 2008

UCHWAŁY z dnia 28.02.2008r. Zebrania Założycielskiego

pdf UCHWAŁY 1-10 /2008  – PDF

pdf Statut do uchwały nr 2 – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 12.12.2008r.

  1. UCHWAŁA Nr 7/2008w sprawie składek członkowskich  na rok 2008  – PDF
  2. UCHWAŁA Nr 8/2008 w sprawie składek członkowskich na rok 2009 – PDF
  3. UCHWAŁA Nr 9/2008w sprawie przyjęcia LSR – PDF
  4. UCHWAŁA Nr 10/2008w sprawie nagród dla Zarządu  – PDF