Dokumenty – rok 2015

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD “KRAINA NAFTY” – 28.12.2015 R.

 1. UCHWAŁA NR 6/2015 w sprawie zmiany Statutu – PDF
 2. UCHWAŁA NR 7/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej LGD “Kraina Nafty” – PDF
 3. UCHWAŁA NR 8/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020 (LSR) LGD “Kraina Nafty” – PDF
 4. UCHWAŁA NR 9/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminy Rady LGD “Kraina Nafty” – PDF
 5. UCHWAŁA NR 10/2015 w sprawie zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia – PDF
 6. UCHWAŁA NR 11/2015 w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich – PDF
 7. UCHWAŁA NR 12/2015 w sprawie przyjęcia Lokalnych kryteriów wyboru LGD “Kraina Nafty” wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – PDF
 8. UCHWAŁA NR 13/2015 w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD “Kraina Nafty” i zmiany uchwały nr 5/2014 r. WZC z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyboru członków Rady – PDF
 9. UCHWAŁA NR 14/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” – PDF

Załączniki:

 • Załącznik do Uchwały nr 6/2015 – STATUT LGD “Kraina Nafty” – PDF
 • Załącznik do Uchwały nr 12/2015 – Lokalne kryteria wyboru LGD “Kraina Nafty” wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – PDF
 • Załącznik do Uchwały nr 14/2015 – Regulamin  Pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” – PDF
 • Załącznik do Uchwały nr 9/2015 – Regulamin  Rady LGD “Kraina Nafty” – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD “KRAINA NAFTY” – 28.04.2015 r.

 1. UCHWAŁA NR 1/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2014 – PDF
 2. UCHWAŁA NR 2/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2014 – PDF
 3. UCHWAŁA NR 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 – PDF
 4. UCHWAŁA NR 4/2015 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrachunkowy 2014 – PDF
 5. UCHWAŁA NR 5/2015 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD “Kraina Nafty” – PDF

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2015 – TABELA 20 – Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009 – 2015 – PDF