Chorkowka – relacja

W niedzielę 14 lipca na placu i estradzie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce odbyła się kolejna impreza pod nazwą „Festiwal serwatkowych smaków i lokalnych tradycji”, zorganizowana przezLokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” w ramach projektu pod nazwą„Festiwal serwatkowych smaków i lokalnych tradycji”, współfinansowanego ze środkówFUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/ TRADYCYJNEGO /EKOLOGICZNEGO – NGO, JST, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – projekt pn. “Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”.

 

„Festiwal serwatkowych smaków i lokalnych tradycji”organizowany był w formie imprezy towarzyszącej, organizatorem głównej imprezy – „Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych” – był Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Celem głównym imprez było popularyzowanie muzyki i pieśni ludowej oraz lokalnych i tradycyjnych produktów.

 

W ramach projektu na scenie zaprezentowały się następujące Zespoły:

– Zespół śpiewaczy Równianie z Równego

– Zespół śpiewaczo – obrzędowy Rogowice z Rogów

– Kapela Piasty z Miejsca Piastowego;

oraz zespoły zaproszone z ramienia GOK w Chorkówce:

– Zespół śpiewaczy z Podniebyla

– Zespół Seniorzy ze Świerzowej Polskiej

– Zespół Jutrzenka z Kopytowej

– Zespół Śpiewaczy Nadzieja ze Zręcina.

– Zespół Śpiewaczy Chorkowianie.

 

Po występie zespołów i kapel ludowych publiczność zgromadzoną na placu bawiła przyśpiewkami ludowymi Krakowska Grupa Biesiadna.

 

Imprezie towarzyszyły wystawy rękodzielników:

– Michalina Liwosz – obrazy haftowane,

– Danuta Kurdziel – serwety i ozdoby szydełkowe,

– Krystyna Krzywda – serwety szydełkowe,

– Magdalena Kielban – decupage,

– Grażyna Boczar – Wolańska – serwety szydełkowe,

– Ewa Szubra – kartki ozdobne.

 

Podczas imprezy promowane były także  – SERWATKOWE SMAKI – przygotowane przez członków klastra „Serwatkowa Kraina”, były to tradycyjne, ekologiczne wędliny, sery kozie, serwatka, pieczywo na serwatce, można było także degustować potrawy Kuchni Regionalnej przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Kopytowej, Szczepańcowej i Świerzowej Polskiej.

 

Imprezę można zaliczyć do udanych, z każdym kolejnym występem przybywało słuchaczy na widowni,
a przygotowane do degustacji produkty regionalne szybko znikały ze stołów.

Impreza zorganizowana została przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, któremu serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji imprezy.

 

Zapraszamy 4 sierpnia do Rogów na ostatnią imprezę z tego cyklu.