Dokumenty – Rok 2016

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD „KRAINA NAFTY” – 21.09.2016 R.

 1. UCHWAŁA NR 12/2016 w sprawie odwołania od Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z członkostwa w LGD “Kraina Nafty” – PDF
 2. UCHWAŁA NR 13/2016 w sprawie odwołania od Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z członkostwa w LGD “Kraina Nafty” – PDF
 3. UCHWAŁA NR 14/2016 w sprawie odwołania od Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z członkostwa w LGD “Kraina Nafty” – PDF
 4. UCHWAŁA NR 15/2016 w sprawie odwołania od Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z członkostwa w LGD “Kraina Nafty” – PDF
 5. UCHWAŁA NR 16/2016 w sprawie odwołania od Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z członkostwa w LGD “Kraina Nafty” – PDF
 6. UCHWAŁA NR 17/2016 w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD “Kraina Nafty” i zmiany uchwały nr 13/2015 WZC z dnia 28 grudnia 2015 r. – PDF
 7. UCHWAŁA NR 18/2016 w sprawie zmiany Lokalnych kryteriów wyboru LGD „Kraina Nafty” wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – PDF
 8. UCHWAŁA NR 19/2016 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020 (LSR) LGD „Kraina Nafty”  – PDF
 9. UCHWAŁA NR 20/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Rady LGD „Kraina Nafty” – PDF

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2016  – PDF
 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2016  – PDF
 • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19/2016  – PDF
 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2017  – PDF
 • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2017  – PDF
 • Załącznik nr 3 do Uchwały nr 20/2017  – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD „KRAINA NAFTY” – 15.06.2016 R.

 1. UCHWAŁA NR 6/2016 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020 (LSR) LGD “Kraina Nafty” – PDF
 2. UCHWAŁA NR 7/2016 w sprawie zmiany Lokalnych kryteriów wyboru LGD “Kraina Nafty” wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – PDF
 3. UCHWAŁA NR 8/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Rady LGD “Kraina Nafty”– PDF
 4. UCHWAŁA NR 9/2016 w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD “Kraina Nafty” i zmiany uchwały nr 13/2015 WZC z dnia 28 grudnia 2015 r. – PDF
 5. UCHWAŁA NR 10/2016 w sprawie przyznania Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” nagrody na bieżącą działaność LGD – PDF
 6. UCHWAŁA NR 11/2016 w sprawie ustalenia limitu wynagrodzeń dla Zarządu z tytułu realizacji przez Stowarzyszenie LSR – PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2016  – PDF
 2. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6/2016 – PDF
 3. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 6/2016 – PDF
 4. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 6/2016  – PDF
 5. Załącznik nr 5 do Uchwały nr 6/2016  – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD „KRAINA NAFTY” – 14.04.2016 R.

 1. UCHWAŁA NR 2/2016 w sprawie zmiany Statutu – PDF
 2. UCHWAŁA NR 3/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2015 – PDF
 3. UCHWAŁA NR 4/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 – PDF
 4. UCHWAŁA NR 5/2016 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2015 –PDF

Załączniki:

 1. Załącznik do Uchwały nr 2/2016 – STATUT LGD „Kraina Nafty” – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD „KRAINA NAFTY” – 22.01.2016 R.

 1. UCHWAŁA NR 1/2016 w sprawie zmiany LSR na lata 2014-2020 LGD “Kraina Nafty” – PDF