Dokumenty – rok 2012

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 12.04.2012 r.

  1. UCHWAŁA Nr 1/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2011- PDF
  2. UCHWAŁA Nr 2/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2011 – PDF
  3. UCHWAŁA Nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 – PDF
  4. UCHWAŁA Nr 4/2012 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2011 – PDF
  5. UCHWAŁA Nr 5/2011 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty” – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Z 02.08.2012 r.

 

  1. UCHWAŁA Nr 6/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KRAINA NAFTY” – PDF