Chyrowa – relacja

W dniu 25 czerwca w Sali konferencyjnej Restauracji Chyrowianka w Chyrowej odbyło się – Seminarium dotyczące produktów lokalnych i tradycyjnych oraz z wykorzystaniem serwatki – w zakresie możliwości ich wykorzystywania do promocji obszaru i rozwoju gospodarczego. Seminarium zorganizowane zostało przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” w ramach projektu pod nazwą „Festiwal serwatkowych smaków i lokalnych tradycji”, współfinansowanego ze środków FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/ TRADYCYJNEGO /EKOLOGICZNEGO – NGO, JST, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej – projekt pn. “Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPAHIA” z RZESZOWA.
Celem seminarium było przekazanie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania produktów lokalnych
i tradycyjnych oraz serwatki do produkcji i usług jak również promocji obszaru.
Seminarium rozpoczęła Prezes LGD Janina Gołąbek, która przywitała uczestników, następnie oddała głos Koordynatorowi Projektu – P. Magdalenie Kilar, która przedstawiła krótką informację o realizowanym projekcie – cele, zaplanowane działania, informacja o współfinansowaniu Funduszy Szwajcarskich,
a także odczytała program seminarium.
W programie przewidziano cykl 3 wykładów:
– Prelekcja prof. dr hab. Zbigniewa Dolatowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina – na temat zastosowania i właściwości serwatki, stanu badań oraz możliwości wykorzystywania serwatki;
– Prezentacja P. Pawła Krajmasa nt. certyfikacji produktów oraz systemu jakości żywności;
– Prezentacja P. Wawrzyńca Maziejuka na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz technik prowadzenia kampanii promocyjnych na rzecz upowszechniania produktu i zwiększania jego renomy.
– po przedstawionych prezentacjach uczestnicy seminarium włączyli się w dyskusję na wyżej wymienione tematy.
Wśród uczestników byli zarówno przedstawiciele LGD, klastra „Serwatkowa kraina” jak również mieszkańcy obszaru, których z wyraźnym zainteresowaniem słuchali przedstawianych prezentacji.
Na zakończenie podziękowano prelegentom oraz uczestnikom za udział w Seminarium oraz zaproszono do uczestnictwa w imprezach organizowanych w ramach projektu:
30 czerwiec 2013 r. godz. 15:00 – Dukla – Rynek
14 lipiec 2013 r. – Chorkówka – plac przy GOK
4 sierpień 2013 r. – Rogi – przy Zagrodzie Etnograficznej.