Dokumenty rok 2010

UCHWAŁY  WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z 21.01.2010 r.

 1. UCHWAŁA Nr 1/2010 w sprawie zmiany LSR – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 2/2010w sprawie zmiany Statutu  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 3/2010w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich  – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 02.03.2010 r.

 1. UCHWAŁA Nr 4/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 5/2010 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 6/2010w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków Rady – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 09.04.2010 r.

 1. UCHWAŁA Nr 7/2010 w sprawie zmian w LSR – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 8/2010w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 9/2010w sprawie zmiany Statutu  – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 10/2010w sprawie ustalenia limitu wynagrodzeń dla Zarządu z tytułu realizacji przez Stowarzyszenie LSR – PDF
 5. UCHWAŁA Nr 11/2010w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla członków Rady  – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 29.06.2010 r.

 1. UCHWAŁA Nr 12/2010w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 13/2010w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrachunkowy 2009 – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 14/2010w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego KR  – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 15/2010w sprawie wyboru Przewodniczącego KR  – PDF
 5. UCHWAŁA Nr 16/2010zmieniająca uchwałę nr 5/2008 z dnia 28.02.2008 r. Zebrania Założycielskiego o wyborze KR Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty”  – PDF