Atrakcje turystyczne w Gminie Dukla

 

 

Kościół Farny pw. Marii Magdaleny w Dukli wzniesiony w latach 1764-1765, w stylu późnobarokowym o dwóch symetrycznych kaplicach eliptycznych z kopułami i wolno stojącą dzwonnicą. Świątynia posiada cenne wyposażenie wnętrz w stylu rokoko i niezwykły nagrobek Marii Amalii z Brűhlów Mniszchowej z różowego i czarnego marmuru dłuta Jana Obrockiego ze Lwowa. Polichromia na sklepieniu przedstawia sceny z życia i śmierci Marii Magdaleny.

 

 

Kościół Farny pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Dukli zimą

 

Kościół OO. Bernardynów wraz z klasztorem pw. św. Jana z Dukli– dwuwieżowy, zbudowany w latach 1761-1764 w stylu późnego baroku. Świątynie rozbudowano dobudowując w latach 1890-1902 kaplicę św. Jana z Dukli, rozszerzając nawę główną o przylegające do niej cele mieszkalne zakonników oraz wzniesiono budynek klasztoru. Wystrój wnętrza z przełomu XIX i XX w. Na uwagę zasługują obrazy Tadeusza Popiela, przedstawiające życie i kult św. Jana z Dukli. Na ołtarzu kaplicy św. Jana z Dukli srebrna trumienka, w której znajdują się relikwie świętego.

 

 

        

 

PAŁAC WRAZ Z ZESPOŁEM PAŁACOWO – PARKOWYM – dawna siedziba właścicieli Dukli, obecnie muzeum historyczne. W muzeum wystawia się ekspozycje stałe i okazjonalne. Na dziedzińcu pałacu znajduje się skansen militarny z okresu II wojny światowej.

ZABYTKOWA CERKIEW DREWNIANAwe wsi Chyrowa z XVIII w. p.w. Opieki Matki Bożej (Pokrowy), obecnie pełni funkcję kościoła katolickiego.

 

ZŁOTA STUDZIENKA – kapliczka u podnóża góry Cergowej – miejsce gdzie według podania przebywał św. Jan z Dukli. Z parkingu w Cergowej – Zakluczynie biegnie do niej ścieżka przyrodnicza do “Złotej Studzienki”.

 

DOLINA ŚMIERCI w Iwli – nazwa terenu doszczętnie zniszczonego w czasie operacji karpacko-dukielskiej.

 

POMNIK na wzgórzu 534 – pomnik żołnierzy czechosłowackich i radzieckich walczących
w czasie operacji karpacko-dukielskiej. Znajduje się tam także punkt widokowy.

 

GOSPODARSTWO KOZIARSKIE w Mszanie produkujące min. sery kozie: bryndzę kozią i ser kozi wołoski – tradycyjne produkty lokalne. Znajdują się one na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

We wsi Olchowiec znajduje się ZABYTKOWA CERKIEW p.w. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja, kamienny mostek, chałupy łemkowskie Od 1991 r. odbywają się tu doroczne obchody święta parafialnego tzw. kermeszu (odpustu) i IZBA PAMIĘCI – prywatna własność Tadeusza Kiełbasińskiego. Ze zbiorami pamiątek łemkowskich i huculskich – stroje, modele cerkiewek i sprzęty gospodarstwa domowego, zajęć rolniczych i pasterskich oraz zajęć pozarolniczych – urządzona na izbę regionalną, zbiory bibliograficzne tematu: Łemkowszczyzna, Huculszczyzna liczące ponad 4 tys. pozycji).

 

KOŚCIÓŁ NEOGOTYCKI z 1900 r.w Równem, z częściowo barokowym wystrojem wnętrza (prawy boczny ołtarz z 1730 r.).

 

POMNIK 6 MIESZKAŃCÓW zamordowanych przez Niemców w lipcu 1944 r. na cmentarzu parafialnym w Równem.

 

PUSTELNIA ŚW. JANA Z DUKLI z 1769 r. na wzgórzu Zaśpit. Znajduje się tu murowana kaplica z 1908 roku, dom rekolekcyjny tzw. “dom pustelnika” i źródło w grocie (obecnie grota odbudowana). Obok Pustelni prowadzi szlak czerwony – wschodniobeskidzki w kierunku Chyrowej i Kątów, zielony na południe
w kierunku Barwinka i Zyndranowej oraz szlak papieski.

Pustelnia św. Jana z Dukli

Pustelnia św. Jana z Dukli

Pustelnia św. Jana z Dukli

Pustelnia św. Jana z Dukli

Pustelnia św. Jana z Dukli

Pustelnia św. Jana z Dukli

Pustelnia św. Jana z Dukli

 

 

ZABYTKOWA CERKIEW murowana z pocz. XVIII w. p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tylawie, obecnie kościół. Filialny parafii p.w. św. Jana z Dukli.

 

W Wietrznie znajduję się XVIII w. KOŚCIÓŁEK DREWNIANY p.w. św. Michała Archanioła
z późnobarokowym wystrojem. Położony jest na szlaku architektury drewnianej.

 

DREWNIANA CERKIEW GRECKOKATOLICKA p.w. Narodzenia Bogurodzicy z połowy XIX w. w Zawadce Rymanowskiej(obecnie kościół) o nietypowej dla Łemkowszczyzny architekturze z dzwonnicą. Wewnątrz ikonostas z początku XVIII w.

Zabytkowa cerkiew w Zawadce Rymanowskiej

MUROWANA KAPLICZKAz XIX w. z rzeźbą św. Antoniego w Zboiskach.

 

Zabytki po dawnych mieszkańcach Dukli to ruiny synagogi i cmentarze. Cmentarze wojenne z okresu pierwszej i drugiej  wojny światowej są świadectwem wojen, które nie oszczędzały tych nadgranicznych terenów.

 

MUZEUM KULTURY ŁEMKOWSKIEJ w Zyndranowejprezentuje dziedzictwo kultury materialnej : zabytkowe łemkowskie zabudowania drewniane z 1860 r., przydrożne krzyże, przedmioty codziennego użytku.

 

Atrakcją  turystyczną są szlaki : piesze, rowerowe i konne. W ostatnich latach rozwija się turystyka wiejska (agroturystyka). Gospodarstwa agroturystyczne oferują swoim gościom nie tylko noclegi, regionalne jadło ale również ciekawe formy spędzania wolnego czasu np. zajęcia z ceramiki, tkactwa.

 

Tradycyjna kultura ludowa jest wciąż obecna w życiu mieszkańców regionu. Przejawia się ona w utrzymaniu i kultywowaniu dawnych obyczajów i obrzędów ludowych, a także w sztuce ludowej. Żywe są tradycje wykonywania  pisanek, palm wielkanocnych, wieńców dożynkowych, tradycyjnych ozdób choinkowych. Artyści i twórcy zajmujący się rękodziełem prowadzą letnią „Galerię” w oficynie przy dukielskim muzeum.

 

Gmina Dukla to także znakomita kuchnia karpacka : prosta i zdrowa. Na uwagę zasługują produkty lokalne : kozie sery  i wyroby masarskie : kiełbasa swojska krajana, pasztetowa, salcesony
i szynki produkowane w lokalnych firmach. Produkty te opierają się na surowcach ekologicznych wyprodukowanych w  gospodarstwach rolnych z certyfikatem jakości.