Dokumenty – rok 2013

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA z 19.04.2013 r..

  1. UCHWAŁA NR 1/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2012 – pdf
  2. UCHWAŁA NR 2/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za 2012 rok -pdf
  3. UCHWAŁA NR 3/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 – pdf
  4. UCHWAŁA NR 4/2013 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2012 -pdf

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA z 28.10.2013 r.

  1. UCHWAŁA NR 5/2013 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty” – pdf

Załączniki:

  1. Zał. nr 1 do uchwały nr 5/2013  – TABELA 11 – Powiązania celów, rodzajów przedsięwzięć i wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania
  2. Zał. nr 2 do uchwały nr 5/2013  – TABELA 12 – Poziom wskaźników realizacji przez LGD „Kraina Nafty” LSR za okres wdrażania – lata 2009 – 2015
  3. Zał. nr 3 do uchwały nr 5/2013  – TABELA 20 – Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009 – 2015