Dokumenty – rok 2020

Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD “Kraina Nafty” – 25.02.2020 r.

 1. Uchwała nr 1/2020 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR) LGD “Kraina Nafty” – PDF
 2. Uchwała nr 2/2020 w sprawie zmiany Lokalnych kryteriów wyboru LGD “Kraina Nafty” wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – PDF
 3. Uchwała nr 3/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Rady LGD “Kraina Nafty” – PDF
 4. Uchwała nr 4/2020 w sprawie przystąpienia LGD “Kraina Nafty” do Podkarpackiej Sieci LGD – PDF

Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD “Kraina Nafty” – 16.09.2020 r.

 1. Uchwała nr 5/2020 w sprawie zmiany LSR – PDF
 2. Uchwała nr 6/2020 w sprawie przyjęcie sprawozdania merytorycznego – PDF
 3. Uchwała nr 7/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – PDF
 4. Uchwała nr 8/2020 w sprawie udzielenia absolutorium – PDF
 5. Uchwała nr 9/2020 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady – PDF
 6. Uchwała nr 10/2020 w sprawie wyborów członków Rady – PDF
 7. Uchwała nr 11/2020 w sprawie wyborów członków Zarządu – PDF
 8. Uchwała nr 12/2020 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej – PDF

.