Formularze – Podejmowanie działalności gospodarczej – Archiwum

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 1z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 1z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) – otwórz
3) Biznesplan (wersja 1z)

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 1z)
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 1z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 1z – otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) – otwórz