Formularze – Granty – ARCHIWUM

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 1z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 1z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) – otwórz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
  • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 1z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 1z – otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) – otwórz