Atrakcje turystyczne w Gminie Miejsce Piastowe

 

 

Gmina jest miejscem kultu św. Michała Archanioła, bł. ks. Bronisława Markiewicza i sł. Bożej s. Anny Kaworek. Pod koniec XIX w. ks. Bronisław Markiewicz założył zakład wychowawczy dla sierot. Powstały nowe domy i warsztaty szkolne, w których młodzież uczyła się zawodu i odnalazła swoje miejsce na ziemi.

Dom się rozrastał, powstało Zgromadzenie św. Michała Archanioła, wybudowano piękną świątynię. W Sanktuarium znajduje się  Muzeum bł. B. Markiewicza oraz Muzeum Misyjne.

 

 

Na terenie gminy działa  Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza prowadzony przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowy oraz dwa gimnazja  społeczne o uprawnieniach szkoły publicznej: w Rogach i Targowiskach.

 

 

Przez cały rok można skorzystać z wielu propozycji zagospodarowania wolnego czasu jakie oferuje Gminny Ośrodek Kultury.

Pozostałości po kopalni ropy naftowej “Szczęść Boże” w Łężanach.Na południe od wsi Rogi wznosi się Rogowska Góra i Grodzisko.

We wsi Rogi z zabytków na uwagę zasługują drewniany kościół z XVII w., kapliczki z XIX i początku XX w., kilka starych domów z przełomu XIX i XX w. Zachowały się także ślady po zamku, później dworze, fosy napełnione kiedyś wodą oraz dworska oficyna.

W Targowiskach warto zobaczyć dwór z XVII w., drewniany, modrzewiowy kościół z XV w., kaplicę grobową Gołaszewskich z XIX w., liczne kapliczki i figury przydrożne z końca XIX i XX w. Zachowały się tu pozostałości po destylarnii ropy naftowej.

We Wrocance warto zobaczyć drewniany, zabytkowy kościół z XVIII w., kilka starych chat, przydrożne kapliczki, neogotycka kaplica św. Rozalii oraz mogiła zastrzelonych przez Niemców: Stanisława Steca i Jana Drubka.