Ogłoszenie dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

Ogłoszenie dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

Ogłoszenie z dnia 26.04.2017 r. dla Uczestników projektu w ramach III TURY NABORU, dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z biznesplanem i innymi wymaganymi załącznikami. Biznesplan wraz z dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 maja 2017 r. do godz. 15.30.

Zobacz pełny dokument >>