Realizacja działań w ramach projektu współpracy „Sieć obiektów Rekreacyjno Turystycznych”

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w wydarzeniu informacyjno/promocyjnym organizowanym w formie objazdowych spotkań z mieszkańcami, lokalnymi liderami przedstawicielami ngo, sołtysami, pracownikami informacji turystycznych oraz ośrodków kultury, na obszarach działania LGD Nasze Bieszczady oraz LGD „Kraina Nafty”. W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Sieć obiektów Rekreacyjno Turystycznych”, realizowanych w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020

 

Termin: 25 maja 2023 roku.

Miejsca realizacji projektu i działań Partnerskich LGD realizujących projekt współpracy w miejscowościach obszaru działania LGD „Kraina Nafty”: Chyrowa, Daliowa, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Niżna Łąka, Zręcin, w miejscowościach obszaru działania LGD Nasze Bieszczady: Lesko, Mchawa, Przysłup, Szczawne oraz Zagórz.

Zainteresowane osoby zapraszamy do biura projektu, które mieści się przy ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, w celu dokonania zgłoszenia udziału w wydarzeniu informacyjno/promocyjnym organizowanym w formie objazdowych spotkań z mieszkańcami.