AKCJA CYFRYZACJA!

AKCJA CYFRYZACJA!


„Akcja Cyfryzacja”

Fundacja Akademia Rozwoju w partnerstwie z Humaneo zaprasza zainteresowane osoby do wzięcia udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje Technologii-Informacyjno-Komunikacyjnej.

Kwalifikujesz się, jeśli:

  • jesteś osobą w wieku 25 lat lub więcej,
  • uczysz się, pracujesz, lub zamieszkujesz na obszarze województwa Podkarpackiego,
  • nie posiadasz własnej działalności gospodarczej,
  • jesteś osobą niepełnosprawną,
  • chcesz nabyć kompetencje lub zwiększyć poziom kwalifikacji cyfrowych w zakresie TIK,

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:
Profesjonalne szkolenia TIK na pełnym poziomie A i pełnym poziomie B obejmujących 5 obszarów DigComp, (zapewniamy catering i materiały szkoleniowe).
Egzaminy zakończone wydaniem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Dofinansowanie projektu z UE: 930 645, 00 zł

Zgłoszenia w Biurze projektu:
Katedralna 5/20 lok 3,
37-700 Przemyśl