Author - ania

Otwarcie siłowni plenerowej w Dukli

W dniu 25 maja br. miało miejsce symboliczne otwarcie siłowni plenerowej w Dukli, powstałej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Siłownia jest jednym z efektów projektu współpracy pn. „Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej”, realizowanego z trzema partnerami: Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in.: Z-ca Burmistrza Dukli Pan Łukasz Piróg, Sekretarz Pani Halina Cycak, Radny Rady Miejskiej Pan Bogusław Karkoszka, Dyrektor GOSiRu Pan Michał Szopa, Przewodnicząca Rady LGD Pani Krystyna Boczar-Różewicz, Kierownik Biura LGD Liwocz Pan Wojciech Kos oraz pracownicy Biura LGD, pracownicy Urzędu Gminy w Dukli oraz okoliczni mieszkańcy.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Podsumowanie realizacji I „kamienia milowego” czyli realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w okresie 2016-2018 oraz dodatkowe środki na wdrażanie LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Podsumowanie realizacji I „kamienia milowego” czyli realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w okresie 2016-2018 oraz dodatkowe środki na wdrażanie LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Z przyjemnością informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, z sukcesem zakończyła pierwszy okres wdrażania lokalnej strategii rozwoju, przypadający na lata 2016-2018. W tym okresie ogłosiliśmy 5 naborów wniosków oraz 3 konkursy na Granty. W sumie przez „nasze ręce” przewinęło się 145 wniosków i ponad 300 potencjalnych Beneficjentów. Największym zainteresowaniem cieszyły się nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz Granty, które wykazały ogromną aktywność naszych lokalnych organizacji pozarządowych, jak zawsze pełnych pomysłów i inicjatyw oraz chętnych do działania na rzecz swoich społeczności.

(więcej…)

Zobacz więcej...

IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek w Brzegu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w IV Międzynarodowym Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek, który odbędzie się 30.03.2019 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego. W tym roku dodatkową kategorią są legendy, podania i mity Stobrawskiego Zielonego Szlaku!
Zgłoszenia przyjmowane są do 15.03.2019 r. (więcej…)

Zobacz więcej...