Author - ania

Zaproszenie na warsztaty w dniach 5-8 października 2021

Stowarzyszenie Ekopsychologia oraz Magurski Park Narodowy  zapraszają na warsztaty “Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki opartej na przyrodniczym i kulturowym bogactwie Magurskiego Parku Narodowego i jego otoczenia”, które odbędą się w dniach  5 – 8 października 2021 r.

Cztery jednodniowe warsztaty stanowią drugi cykl spotkań realizowanych w ramach akcji pilotażowej projektu „Centralparks – Wzmocnienie zdolności zarządzania karpackimi obszarami chronionymi na rzecz integracji i harmonizacji ochrony różnorodności biologicznej i lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego”, wspieranego przez Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem akcji pilotażowej jest opracowanie “Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki opartej na przyrodniczym i kulturowym bogactwie Magurskiego Parku Narodowego i jego otoczenia”.

Cykl warsztatów podzielony został na cztery bloki tematyczne, każdemu z tematów poświęcony zostanie jeden dzień spotkań:

  • 10. (wtorek) – agroturystyka i produkt lokalny
  • 10. (środa) – edukacja
  • 10. (czwartek) – dziedzictwo kulturowe
  • 8.10. (piątek) – budowa marki i zarządzanie strategią

Spotkania w dniach 5 i 6 października będą odbywały się w Zajeździe pod Małym Laskiem w Nowym Żmigrodzie, a 7 i 8 października w Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej w Krzywej.

Prosimy o dokonanie zapisów na warsztaty, korzystając z niniejszego formularza

Każdy może się zapisać na kilka warsztatów, jeśli ich temat jest bliski Państwa działaniom.

Program Warsztatów do pobrania – PDF

Zobacz więcej...

Walne Zebranie Członków 27 września 2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 27 września 2021 r. o godz. 16:00
w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

w Bóbrce (budynek główny) odbędzie się  Walne Zebranie Członków
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”.

Porządek obrad (PDF)

W związku z trwającym stanem epidemii oraz zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19, prosimy o zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności oraz bezpiecznych odległości. Walne zebranie musi odbyć się z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych, prosimy więc Państwa o zabranie ze sobą maseczek ochronnych i rękawiczek. Zalecamy stosowanie dezynfekcji.

Osoby chore, osoby u których stwierdzono zakażenie Covid-19, lub u których podejrzewa się, że miały kontakt z zakażonymi, osoby które przebywają na kwarantannie, w izolacji domowej, a także które przybyły w ostatnim czasie z zagranicy lub przebywały w miejscach, które traktowane są jako ogniska zakażeń prosimy o pozostanie w domach.

Zwracamy się także z prośbą o potwierdzenie udziału w WZC lub przekazanie informacji o nieobecności, co pozwoli nam na usprawnienie kwestii organizacyjnych.

Zobacz więcej...

Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi – zapraszamy do udziału w badaniach!

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy zaprosić do udziału w badaniach zogniskowanych zaplanowanych w dniach 13-16 września 2021 w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, który realizuje FAOW ze wsparcia finansowanego Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2020. Zostaną one poprowadzone przez zespół pracowników naukowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. Wojciecha Kniecia.

Badania ze względu na sytuację pandemiczną zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Zoom. W dniu 13 września o godz. 12.00 zapraszamy przedstawicieli wiejskich organizacji z północno-zachodniej części Polski. Natomiast w kolejnych dniach o tej samej porze zapraszamy odpowiednio: 14 września NGO z centralnej, 15 września ze wschodniej, 16 września z południowej.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniach prosimy o rejestrowanie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://forms.gle/wTJQ3q51C553gVzw8

Zobacz więcej...

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 17-19 września

Przed nami święto Funduszy Europejskich. To coroczne przedsięwzięcie, w ramach którego promowane są projekty współfinansowane z Unii Europejskiej.
W tym roku beneficjenci mogą zaangażować się w DOFE na dwa sposoby: 1. zgłaszając materiał video na temat zrealizowanego projektu unijnego lub 2. proponując wydarzenie stacjonarne.

Dodatkową opcją jest także udział w konkursie, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody.
Konkurs to propozycja zarówno dla beneficjentów Funduszy Europejskich, jak i wszystkich mieszkańców. Z okazji DOFE również w regionie zorganizowane zostaną atrakcje.

Akcja dla beneficjentów
W tym roku DOFE odbędą się w dniach 17 – 19 września i będą miały charakter hybrydowy. Celem ogólnopolskiej imprezy jest promocja projektów unijnych. Dlatego tez udział w tej akcji dedykowany jest głównie beneficjentom, którzy mogą w tym czasie promować swoje projekty wysyłając gotowy materiał wideo (w tym np. spacer wirtualny) promujący zrealizowany projekt lub organizując wydarzenie stacjonarne. Ośrodki i podmioty kulturalne bądź turystyczne mogą na przykład wziąć udział w DOFE rezygnując w tych dniach z pobierania opłaty za korzystanie z atrakcji.
Konkurs dla beneficjentów. Termin zgłoszeń upłynął 20 sierpnia.

Konkurs dla beneficjentów
Dodatkową opcją dla beneficjentów jest również możliwość wzięcia udziału w konkursie pt. „Pokaż swój projekt”, w którym do wygrania jest m.in. wysokiej klasy sprzęt do nagrywania video.
Warunkiem udziału w tym plebiscycie jest nagranie krótkiego filmiku i wysłanie go wraz z formularzem konkursowym do oceny.
Szczegóły na temat konkursu dostępne są pod tym linkiem: https://dniotwarte.eu/pokaz-swoj-projekt
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia.

Konkurs dla ogółu społeczeństwa
To propozycja dla ogółu społeczeństwa, czyli każdego mieszkańca Polski. Fundusze Europejskie w pośredni sposób wpływają na jakość życia każdego z nas.
Wystarczy pokazać w jaki sposób, nagrywając krótki, amatorski filmik i wysyłając wraz z formularzem zgłoszeniowym do konkursu.
Szczegóły tego konkursu dostępne są pod tym linkiem: https://dniotwarte.eu/blizej-niz-myslisz
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 sierpnia.

Atrakcje w regionie
W ramach tegorocznego DOFE odbędzie się również kilka atrakcji w naszym regionie. W tym roku na miejsce dedykowane imprezie wybrane zostało Krosno i okolice. W piątek i sobotę 17 i 18 września działania koncentrować się będą na warsztatach online. Natomiast 19 września odbędzie się europejski piknik rodzinny w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.
Szczegóły naszego wydarzenia będziemy powoli odkrywać już za kilka dni za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, głownie na Facebooku: https://www.facebook.com/odmienionepodkarpackie

Zobacz więcej...

Konkurs stowarzyszenia “Pro Carpathia”- Karpackie inicjatywy lokalne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie “Pro Carpathia” ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie).

Realizacja inicjatyw powinna przyczyniać się do:
─ podtrzymywania tradycji narodowej,
─ rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
─ zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,
─ promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu.

Konkurs przyczyniać tym samym będzie się do osiągnięcia celu Programu NOWEFIO, tj. do zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Karpackie inicjatywy lokalne (projekty miękkie), przyczyniające się do osiągnięcia celu konkursu, mogą mieć różną formę, np.: zajęcia edukacyjne, warsztaty, seminaria, wydarzenia integrujące różne grupy społeczne (np. grupy etniczne, młodzież, seniorów), opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych, wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i inne.

Do dofinansowania wybierane będą inicjatywy zakładające włączenie w ich realizację dodatkowo (oprócz Wnioskodawcy mikrodotacji) co najmniej jednej organizacji o analogicznym statusie, jak te objęte wsparciem oraz wolontariuszy.

Premiowane będą te pomysły, które uwzględniać będą również współpracę z lokalnym samorządem, instytucjami publicznymi (np. ośrodkiem kultury itp.), które włączone zostaną w realizację inicjatywy społecznej. W ten sposób realizacja inicjatyw przyczyniać się będzie do zawiązania lokalnych partnerstw oraz promocji idei wolontariatu. Dodatkowe punkty otrzymają także inicjatywy rozwijające ideę Szlaku Kultury Wołoskiej.

Obszar dostępny dla realizacji inicjatyw pokrywa się z obszarem stosowania Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej) w Polsce, tj. z obszarem 18 612,48 km2 (ok. 6% powierzchni lądowej kraju), określonego granicami administracyjnymi 200 gmin położonych w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Zasięg stosowania Konwencji Karpackiej w Polsce jest określony granicami administracyjnymi 200 gmin: 15 gmin miejskich, 37 gmin miejsko-wiejskich i 144 gmin wiejskich położonych w 28 powiatach, oraz 4 gmin – miast na prawach powiatu, w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Dokładny opis obszaru realizacji inicjtawy znajduje sie w Regulaminie.

O dotacje w łącznej kwocie 350 000,00 PLN  mogą ubiegać się:
─ młode organizacje pozarządowe,
─ grupy nieformalne (samodzielnie lub z Patronem).

Zakłada się przyznanie mikrodotacji na realizację min. 35 karpackich inicjatyw w ramach naboru.

Maksymalna kwota dotacji to 10 000,00 PLN brutto. Możliwe jednak będzie przyznanie dotacji w mniejszej wysokości, nie mniej jednak niż 3000 PLN.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 14 września 2021 r. do godz. 15:00.

Wszystkie informacje o konkursie są dostępne pod adresem: https://procarpathia.pl/aktualnosci/konkurs-na-karpackie-inicjatywy-lokalne

Stowarzyszenie “Pro Carpathia” zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie mikrodotacji na realizację karpackich lokalnych inicjatyw, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00.

Szczegóły: https://procarpathia.pl/projekty/krajowe/karpackie-inicjatywy-lokalne/aktualnosci-karp-inicj/szkolenie-z-zakresu-przygotowania-wnioskow-o-przyznanie-mikrodotacji?fbclid=IwAR2NVvsSXNGV0KUthYn9V1he–sawyt1cjwHavd01n8Q6fF2yqUpJn9h3k4

Zobacz więcej...

LGD = przepis na sukces

W rozpoczynającej się perspektywie unijnej wiejskie miejscowości zyskają dodatkowe pieniądze na inwestycje i projekty realizowane za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. Wszystko za sprawą instrumentu, jakim jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który teraz będzie dodatkowo zasilany pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to dla nas bardzo dobra wiadomość!

Do tej pory RLKS zasilany był środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Na Podkarpaciu pieniądze te były rozdysponowywane poprzez kolejne edycje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). RLKS może mieć jednak inne źródła finansowania. I województwo postanowiło to wykorzystać.
W przypadku Podkarpacia będą to – pozostające w gestii samorządu województwa – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego. “Podjęliśmy taką decyzję, gdyż widzimy konieczność dodatkowego wsparcia obszarów wiejskich. A skoro jest potencjał w Lokalnych Grupach Działania i są sukcesy – to warto je wzmocnić” – tłumaczy marszałek województwa
Władysław Ortyl.
Zwiększone fundusze trafią na podkarpacką wieś właśnie poprzez Lokalne Grupy Działania (jest ich w sumie 26) i to właśnie LGD-y – tak jak w poprzednich latach – będą mogły sięgać po większe unijne fundusze na rozwój wsi. To, co od kilkunastu lat robią w województwie podkarpackim LGD-y zasługuje na wielkie uznanie. Mają one duży wpływ w rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury turystycznej i kulturalnej na wsi, a także na ochronę zabytków oraz integrację lokalnej społeczności”– zapewnia wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.
W kończącej się perspektywie (2014-2020) podkarpackie lokalne grupy działania dysponowały kwotą przekraczającą 188 mln zł. W zdecydowanej większości środki te zostały rozdysponowane z sukcesem.
“Mamy świadomość, że wdrożenie RLKS-u w nowej formule będzie nieco skomplikowane, ale to rozwiązanie przyniesie mieszkańcom obszarów wiejskich dodatkowe możliwości i korzyści. LGD-y mają wielkie doświadczenie i na pewno poradzą sobie z nowymi wyzwaniami” – podsumowuje marszałek Ortyl.

Jeszcze raz dziękujemy za Państwa wsparcie i zaangażowanie w całym procesie starania się o dodatkowe środki.

Zobacz więcej...

Konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

zapraszamy do konsultacji II projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej!

Wspólna Polityka Rolna to wizja lepszej, dużo nowocześniejszej i bardziej przyjaznej wsi do życia dla ludzi.
Rozpoczęły się właśnie konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.
Jesteśmy dumni, że podjęte wspólnie rok temu działania, na rzecz zwiększenia alokacji unijnych pieniędzy na program LEADER – z 5% do 8% przyniosły taki efekt.

To dzięki Wam, zaangażowaniu mieszkańców, samorządowców i organizacji non profit udało się pozyskać większą ilość pieniędzy na rozwój lokalnych społeczności i ich oddolnych inicjatyw, mających czynić wieś bardziej atrakcyjną do życia dla mieszkańców oraz wyrównujących szanse zawodowe i te dotyczące rozwoju osobistego.

Z dużą satysfakcją odnotowujemy fakt, że w ślad za Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorzem Puda, podobne decyzje, dotyczące gospodarowania unijnymi funduszami podejmują kolejne Samorządy.

Dzięki tym działaniom – będziemy mogli umiejętnie zapobiegać emigracji ludności ze wsi do miasta, podnosić standard życia poza większymi aglomeracjami, czynić obszary wiejskie bardziej atrakcyjne i dostępne dla turystów, rozwijać lokalne sektory rolno-spożywcze i inne niż rolnicze gałęzie gospodarki.

Dziękujemy!
Konsultacje trwają do 15 września i odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Internetowej dostępnej pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Zobacz więcej...

Zaproszenie na warsztaty serowarskie oraz warsztaty kulinarne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie “Pro Carpathia” w ramach projektu “Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” zaprasza Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych:

1) warsztatach serowarskich, które odbędą się w dniach 9-10.08.2021 r. w Bukowcu.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.procarpathia.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-warsztaty-serowarskie

2) Warsztatach kulinarmych, które odbędą się w dniach 11-12.08.2021 w Ustrzykach Dolnych

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.procarpathia.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-warsztaty-kulinarne

Zobacz więcej...