Bezpłatne webinarium “Wybór partnera prywatnego w projekcie PPP”.

Bezpłatne webinarium “Wybór partnera prywatnego w projekcie PPP”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium “Wybór partnera prywatnego w projekcie PPP​”.
Webinarium odbędzie się 18 grudnia 2020 r. od 10:00 do 11.10 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.krosno@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 grudnia 2020 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (18 grudnia 2020 r.).
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w szczególności do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców zainteresowanych zamówieniami publicznymi.

Program webinarium:

  1. Rekomendowane podstawy prawne oraz tryb wyboru Partnera Prywatnego
  2. Przygotowanie postępowania PPP
  3. Ogłoszenie postępowania PPP
  4. Ocena wniosków i negocjacje  
  5. Wybór Partnera Prywatnego i zakończenie postępowania​

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
ul. Staszica 20, 38-400 Krosno
tel.: 798 771 192, 798 771 620
e-mail lpi.krosno@podkarpackie.pl