“Dotacja dla Ciebie już dziś – wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia” – bezpłatne webinarium organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie.

“Dotacja dla Ciebie już dziś – wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia” – bezpłatne webinarium organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie.

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Krośnie.
Webinarium odbędzie się 17 marca 2021 r. od 10:00 do 10:50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.krosno@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 marca 2021 r. do 15:30.
Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (17 marca 2021 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Głównie do osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych i tzw. ubodzy pracujący oraz rolników i członków ich rodzin chcących odejść z rolnictwa. Szczególnie zapraszamy osoby  zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie powiatu: jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, przemyskiego.

Poniżej przedstawiamy program webinarium:

  1. Zasady podziału środków: – 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości;
  2. Grupa docelowa z wkluczeniami;
  3. Definicje pojęć;
  4. Zasady dofinansowania (kwoty);
  5. Zabezpieczenie;
  6. Ścieżka aplikowania o wsparcie;
  7. Zobowiązania Beneficjenta wsparcia;
  8. Operatorzy wsparcia (aktualne nabory wniosków);
  9. Omówienie dokumentacji rekrutacyjnej

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizatorem webinarium jest:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
ul. Staszica 20, 38-400 Krosno
tel.: 798 771 192, 798 771 620
e-mail lpi.krosno@podkarpackie.pl