DZIAŁAJ LOKALNIE I WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU INFORMACYJNYM – 27.07.2022 Bóbrka

DZIAŁAJ LOKALNIE I WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU INFORMACYJNYM – 27.07.2022 Bóbrka

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne związane z podjętymi pracami dotyczącymi opracowania nowej Lokalnej Strategii na przyszły okres programowania 2021-2027 – 27 lipca 2022 r.

godz. 15:00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce (budynek główny). Celem spotkania informacyjnego jest opracowanie wspólnych kierunków działań dla naszego obszaru na nowy okres programowania 2021-2027. Podczas spotkań zostaną przedstawione informacje nt. założeń nowego RLKS -innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo. Wszystkie potrzeby obszaru zostaną zebrane w formie badań Państwa opinii i posłużą do określenia celów, a w przyszłości podziału środków w ramach przyszłego budżetu LGD.

Lokalna społeczność to Wy – mieszkańcy, sołtysi, działacze społeczni, przedstawiciele i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, NGO, OSP, KGW, społeczności parafialne, jednostki edukacyjne (szkoły, przedszkola, żłobki) i placówki wychowawcze, a także przedsiębiorcy – dlatego wspólnie  działajmy na rzecz rozwoju naszego obszaru!