Gmina Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe położona jest w południowo – wschodniej części województwa podkarpackiego w Kotlinie Krośnieńskiej. Powierzchnię 5146 ha zamieszkuje aktualnie ponad 13.5000  mieszkańców skupionych w 9 sołectwach: Miejsce Piastowe, Głowienka, Targowiska, Rogi, Łężany, Wrocanka, Niżna Łąka, Widacz, Zalesie.

 

W centrum tej miejscowości przecinają się drogi krajowe nr 9 i nr 28.

 

Przez teren gminy przepływają rzeki Jasiołka i Lubatówka, oraz potoki Iwonicki i Badoń.

 

Cała gmina znajduje się w strefie klimatu górskiego i podgórskiego.

 

Najbliższe drogowe przejście graniczne w Barwinku odległe jest o 30 km od Miejsca Piastowego.

Szczególny nacisk w Gminie jest położony na poprawę stanu szkół, ich bazy lokalowej, zaplecza sportowego i kuchennego. W 7 na 8 szkół zostały uruchomione świetlice szkolne. Na terenie gminy funkcjonuje 11  dziewięciogodzinnych  oddziałów przedszkolnych oraz cztery zespoły wychowania przedszkolnego. W 2009 r. powstały nowoczesne, kolorowe place zabaw dla dzieci.

 

W Miejscu Piastowym wybudowano boisko sportowe „Orlik”, a w Targowiskach boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni.

 

Od roku 2008 na terenie Gminy funkcjonuje bezpłatna sieć Internetu szerokopasmowego „MiPi – Internetowa Gmina Miejsce Piastowe”. W 2009 r. została ona znacznie rozbudowana tak, że z tych usług może skorzystać każdy mieszkaniec. Abonentów sieci jest coraz więcej – ponad 800 gospodarstw, a punkty swobodnego dostępu do Internetu na cieszą się coraz większym zainteresowaniem.