Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce zaprasza na “Twórcze lato” – plastyka, animacja, kulinaria

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce zaprasza na “Twórcze lato” – plastyka, animacja, kulinaria

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Spotu w Chorkówce zaprasza na warsztaty organizowane w następujących miejscowościach:

  • 03.08 godzina: 10-12 ZRĘCIN – Dom Ludowy (zajęcia plastyczne i animacyjne od 6 do 9 lat),
  • 04.08 godzina: 10-12 KOBYLANY – Dom Kultury (zajęcia plastyczne i zabawy animacyjne od 6 do 9 lat),
  • 18.08 godzina: 10-12 SZCZEPAŃCOWA – Dom Ludowy (zajęcia kulinarne od 8 do 14 lat),
  • 24.08 godzina: 10-12 ŚWIERZOWA POLSKA – Dom Ludowy (zajęcia plastyczne i zabawy animacyjne od 6 do 9 lat),
  • 26.08 godzina: 10-12 ŻEGLCE – Dom Ludowy (warsztaty Decoupage od 10 do 14 lat).

Zapisy pod numerem telefonu: 693 696 473

Warsztaty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Iwejskich na lata 2014-2020.