Informacja dotycząca naboru wniosków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Informacja dotycząca naboru wniosków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” informuje, że w terminie od 10.03.2014 r. do 04.04.2014 r. trwał nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem LGD „Kraina Nafty” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 … w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 3 wnioski.
Rada LGD dokonała oceny i wyboru tych wniosków. 3 wnioski uznano za zgodne z LSR i wybrano je do dofinansowania.

Wnioskowana kwota wybranych wniosków: 290 253,22 zł
Limit środków: 307 454,68 zł.

 

Poniżej przedstawiamy dokumenty Rady LGD „Kraina Nafty”, tj.:

 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji zgodnych z LSR…zakwalifikowanych do dofinansowania oraz Lista wniosków wybranych do dofinansowania.pdf