Informacja dotycząca naboru wniosków w zakresie
 – PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informacja dotycząca naboru wniosków w zakresie
 – PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

logosy

LGD “Kraina Nafty” informuje, iż w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie – PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, trwającego od 17 listopada do 5 grudnia 2016 r. do Biura LGD wpłynęło 27 wniosków.

Aktualnie trwa procedura wstępnej weryfikacji wniosków dokonywana przez Biuro LGD.

W dniach 13-15 grudzień br. odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru projektów, w ramach w/w naboru.

Limit środków dostępnych w ramach naboru wynosi: 1 500 000 zł, co oznacza że objętych dofinansowaniem zostanie 15 projektów najwyżej ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

x11

aktualizacja 16.12.2016r.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż z powodu dużej ilości wniosków Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej zostało przedłużone, kolejny termin posiedzenia Rady został ustalony na dzień: 21.12.2016 r. godz. 14:00 w Biurze LGD “Kraina Nafty”.