Informacja o posiedzeniu Rady LGD dot. rozpatrzenia Protestów

Informacja o posiedzeniu Rady LGD dot. rozpatrzenia Protestów

Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2017 r. odbędzie się posiedzenie Rady LGD dot. rozpatrzenia Protestów w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Kraina Nafty” dotyczący rozpatrzenia Protestów w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej

Uchwała o posiedzeniu Rady LGD dot. rozpatrzenia protestów