Informacja o posiedzeniu Rady LGD dotyczącym rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru numer 9/2020

Informacja o posiedzeniu Rady LGD dotyczącym rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru numer 9/2020

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2020 r., od godziny 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady LGD, mające na celu rozpatrzenie złożonych Protestów w zakresie naboru: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (nabór numer 9/2020) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Kraina Nafty” dotyczący rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru numer 9/2020