Informacja o wynikach naboru nr 1/2023

Informacja o wynikach naboru nr 1/2023

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniu 28 marca 2023 r.,
dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020., w zakresie:

  • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, złożonych
    w ramach naboru nr 1/2023 trwającego od 8 do 22 marca 2023 r.

W ramach naboru nr 1/2023 do Biura LGD wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania: