Informacja o wynikach naboru wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Informacja o wynikach naboru wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada – na posiedzeniach w dniach 10, 11, 19 lipca br. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 2/2017 trwającego od 12.06.2017 r. do 30.06.2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
W ramach naboru złożonych zostało 18 wniosków.
Z przykrością informujemy, iż w limicie środków dla tego naboru wynoszącego 1 100 000,00 zł zmieściło się tylko 3 najwyżej ocenione wnioski.

Zgodnie z procedurą wybrane wnioski zostaną przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:
Lista operacji zgodnych z LSR, w tym zgodnych z PROW 2014-2020
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niezgodnych z LSR, w tym niezgodnych z PROW 2014-2020
Protokół

Aktualizacja z dnia 07.08.2017 r.
Informujemy, że posiedzenie Rady LGD dot. rozpatrzenia protestów w ramach naboru na Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się 10 sierpnia 2017 r.

Aktualizacja z dnia 11.08.2017 r.

Informacja o wynikach postępowania odwoławczego

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada – na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia br. dokonał rozpatrzenia protestów w ramach naboru nr 2/2017 trwającego od 12.06.2017 r. do 30.06.2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Uchwała dotycząca rozpatrzenia protestu
Protokół