Informacja o wynikach oceny Grantów

Informacja o wynikach oceny Grantów

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada – na posiedzeniach w dniach 10-11 lutego br., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY złożonych w ramach naboru nr 1/2017/G trwającego od 30.12.2016 r. do 20.01.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożonych zostało 24 Granty.

W wyniku oceny 3 Granty zostały uznane za niezgodne z PROW 2014-2020, 21 Grantów zostało uznanych za zgodne z LSR oraz wybranych do dofinansowania, z tego 14 najwyżej ocenionych Grantów mieści się w limicie środków przeznaczonych na ten nabór.

Dokumenty do pobrania: