Klaster “SERWATKOWA KRAINA” – INFORMACJE OGÓLNE

Klaster “SERWATKOWA KRAINA” – INFORMACJE OGÓLNE

19 kwietnia 2012roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, z siedzibą w Miejscu Piastowym oraz „JK” Sp. z o.o.; Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne "Figa"; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna; Pierożek AR Szelc Sp. J.; Chyrowa- Ski Sp. z o.o.; Piekarnia s.c. Sajdak Wiesława, Sajdak Jerzy; Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi podpisali POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY w ramach Klastra SERWATKOWA KRAINA.

 

CELE  KLASTRA:

 

a)      zbudowanie stałej platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, regionami
i instytucjami w zakresie wykorzystania i promowania serwatki, oraz produktów
z serwatki…

b)     rozwój współpracy klastrowej pomiędzy ośrodkami naukowymi, podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności oraz przedsiębiorcami zajmującymi
się wykorzystaniem serwatki i dystrybucją produktów z jej zastosowaniem….

c)      wypromowanie regionów Polski południowo – wschodniej (w tym przede wszystkim województwa podkarpackiego)….

d)     podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie szans
i możliwości związanych z wykorzystaniem i stosowaniem serwatki…

e)      zwiększenie popytu na produkty serwatkowe wśród potencjalnych konsumentów…

f)       zbudowanie wspólnej oferty klastra w zakresie oferowanych produktów
i usług…

g)      wsparcie rozwoju klastra SERWATKOWA KRAINA  jako ponadlokalnej struktury współpracy…

h)     podniesienie konkurencyjności i innowacyjności…

i)       zwiększenie skali produkcji z wykorzystaniem serwatki oraz wzrost liczby miejsc pracy…

j)       poprawa dostępu Członków Klastra do kompleksowej informacji i wiedzy
w zakresie produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów z zastosowaniem serwatki…

 

DZIAŁANIA  KLASTRA :

 

a)      zorganizowanie i prowadzenie biura klastra…

b)     opracowanie szczegółowej koncepcji funkcjonowania klastra, a także strategii jego rozwoju i promowania…

c)      stworzenie niezbędnych narzędzi do rozwoju i promocji klastra…

d)     organizację spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji …

e)      udział w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych…

f)       prowadzenie niezbędnych badań i analiz w zakresie produkcji, przetwarzania
i marketingu produktów z wykorzystaniem serwatki…