Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń wiejskich do udziale w Konkursie o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP (konkurs organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RPAgatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.
Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:
– działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
– kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
– przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą̨ zostać Koła Gospodyń́ Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń́ wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego przyjmowane są do 23 marca 2021 roku. Ogłoszenie wyników wojewódzkich nastąpi w maju br. i zostanie opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwycięzcy etapu będą reprezentować region podczas ogólnopolskiego finału w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegóły na stronie konkursu.

Materiały do pobrania:
1. załącznik nr 1 do regulaminu – Karta zgłoszeniowa
2. Regulamin