Mikrodotacje

Mikrodotacje

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu – „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2.000 zł do 5.000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Pula środków, która zostanie przekazana na realizację inicjatyw w 2014 rok wynosi: 527 000,00 zł. W całym okresie realizacji projektu w latach 2014 – 2016 na lokalne inicjatywy zostanie przekazane ponad 1,5 mln zł.

 

Aby otrzymać mikrodotację, należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej (aktywny PDF) do dnia 20 sierpnia 2014 roku do godziny 15:00.

Regulamin konkursu i formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej projektu: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Bezpośredniego wsparcia doradczego i informacyjnego udzielają poszczególni operatorzy projektu według następującego podziału:

– powiaty: dębicki, strzyżowski, jasielski, brzozowski, krośnieński i miasto Krosno – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica, tel. (14) 681 90 30;
– powiaty: stalowowolski, tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg, mielecki, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski – Fundacja Fundusz Lokalny „SMK”, Zbydniów 97, 37-416 Zaleszany, tel. 607 560 016;
– powiaty: niżański, leżajski, przeworski, lubaczowski, jarosławski, przemyski i miasto Przemyśl – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, tel. (15) 841 13 31;
– powiaty: łańcucki, rzeszowski i miasto Rzeszów, sanocki, leski, bieszczadzki – Fundacja Generator Inspiracji, Futoma 168, 36-030 Błażowa, tel. 667 048 313;

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Damian Zakrzewski
Kierownik Biura LGD
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”