Nabór uczestników

Nabór uczestników

LGD „Kraina Nafty” informuje o możliwości uczestniczenia w projekcie pn. STAROŚĆ TEŻ RADOŚĆ, A MŁODOŚĆ TRWA WIECZNIE w ramach rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Beneficjentami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

  • Zamieszkanie na obszarze LGD „Kraina Nafty”,
  • Wiek powyżej 60 roku życia (20 osób),
  • Wiek poniżej 18 roku życia (10 osób).

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Formularze zgłoszeniowe należy składać do Biura LGD (akceptowane formy dostarczenia : osobiście, pośrednik, poczta) – decyduje data wpływu do LGD.

Formularze dostępne na stronie internetowej LGD „Kraina Nafty” w zakładce ASOS oraz na stronach internetowych Gmin z obszaru LGD.

Termin składania wniosków do 14.11.2012 r.