Nabór – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Nabór – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-13, 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 

Ogłoszenie o naborze

Kryteria wyboru operacji – „Odnowa i rozwój wsi”

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów – zał. nr 1

 

Formularze wniosków:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 6z)

·         wersja Adobe Reader (.pdf) – wniosek nieedytowalny

·         wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (do wersji 6z)

·         wersja Adobe Reader (.pdf)

·         

3. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

·         wersja Adobe Reader (.pdf)  – wniosek nieedytowalny

·         wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 3z)

·         wersja Adobe Reader (.pdf)

 

 

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 6z)

·         wersja Adobe Reader (.pdf) – wniosek nieedytowalny

·         wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (do wersji 6z)

·         wersja Adobe Reader (.pdf)

 

3. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

·         wersja Adobe Reader (.pdf)  – wniosek nieedytowalny

·         wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 3z)

·         wersja Adobe Reader (.pdf)