Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – I nabór