Posiedzenie Rady dot. oceny wniosków o powierzenie Grantu

Posiedzenie Rady dot. oceny wniosków o powierzenie Grantu

Informujemy, że w ramach naboru na Granty do Biura LGD “Kraina Nafty” wpłynęło 22 wnioski o powierzenie Grantu. W dniach 4-5 stycznia 2018 r. odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków.