Program „Równać Szanse 2014”

Program „Równać Szanse 2014”

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014”. Organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych planujące założyć stowarzyszenia, ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców mogą ubiegać się o pozyskanie dotacji do 7 500 zł.

 

Bliższe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl, pod adresem:
http://www.rownacszanse.pl/polecamy/do_pobrania/materiały_promocyjne_rkg/

Elżbieta Cieśla
Oddział współpracy z samorządami i organizacjami
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
tel. 17-747 6314