“PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA”

“PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA”

Zachęcamy do zapoznania się z projektem na rozpoczęcie własnej działalności „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizowany jest przez AMD GROUP Michał Drymajło w ramach osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 03.08.2020 r. do dnia 17.08.2020 r. w godz. od 8:00 do 14:30 w Biurze projektu w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II), 35-001 Rzeszów.

Szczegółowe informacje pod linkiem: http://www.amd-group.pl/przystanek-wlasna-firma-aktualnosci.html
(zakładki: AKTUALNOŚCI, O PROJEKCIE, REKRUTACJA, DO POBRANIA)