“Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich” – spotkanie informacyjne

“Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich” – spotkanie informacyjne

Regionalny Ośrodek EFS oraz Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" zapraszają na spotkanie informacyjne w ramach Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich" w zakresie projektów społecznych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym lub doradczym, przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich. 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 września 2011 r. o godz 11:00 w Biurze LGD "Kraina Nafty" w Miejscu Piastowym.

 

Proponowany program spotkania:

1. Oferta Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie oraz najważniejsze zmiany w dokumentach POKL

2. Aktualne nabory wniosków, ze szczególnym uwzględnieniem Działania 9.5 POKL

3. Dyskusja

 
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy telefoniczne lub e-mailowe zgłaszanie uczestników (725 995 723, biuro@kraina-nafty.pl).