Spotkanie informacyjne nt. „Możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej w 2012 roku”

Spotkanie informacyjne nt. „Możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej w 2012 roku”

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Lokalnego Punktu Konsultacyjnego, działającego przy Podkarpackiej Izbie Gospodarczej w Krośnie, serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne nt. „Możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej w 2012 roku”. Przedmiotem spotkania będzie przybliżenie przedsiębiorcom oferty instytucji wydatkujących środki unijne ukierunkowane na rozwój lokalnych firm. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia br. w Restauracji „Buda”, ul. Jagiellońska 4 w Krośnie. Początek godz. 11.00.

 

 

W rozwinięciu program spotkania i formularz

 

Program spotkania:

 

11.00-11.30 „Wsparcie dla przedsiębiorców przez sieć Lokalnych Punktów Konsultacyjnych”

 

11.30-12.00 „Fundusze pożyczkowe jako źródło preferencyjnych form finansowania nowopowstałych działalności”

 

12.00-12.30 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie 3.1.2 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

12.30-13.00 „Dostępne formy pomocy przedsiębiorcom oferowane przez powiatowe urzędy pracy”

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały informacyjno-promocyjne oraz drobny poczęstunek. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 13 grudnia br. drogą elektroniczną na adres pig@pigkrosno.pl, lub faxem pod nr telefonu 013/ 43 234 47. Liczba miejsc jest ograniczona. Bliższych informacji nt. spotkania udzielają konsultanci LPK – Adam Uliasz, Agnieszka Fejkiel. Serdecznie zapraszamy.

 

Formularz PK

 

Z poważaniem

Agnieszka Fejkiel                                            

Konsultant LPK