STRONA INTERNETOWA

STRONA INTERNETOWA

Partnerzy projektu wspólnie opracują stronę internetową i zamieszczą ją na serwerze.

Celem utworzenia strony internetowej jest zwiększenie promocji i informacji nt. inicjatywy ekomuzeum oraz na temat projektu współpracy i jego efektu jakim jest ekomuzeum.  Strona  zawierać będzie ofertę ekomuzeum jako całości, ale stanowić będzie również system informacji o punktach ekomuzealnych prezentując opis, lokalizację i kontakt z członkami grupy inicjatywnej. Strona wyposażona będzie w możliwość podróżowania po ekomuzeum (wykorzystując zdjęcia panoramiczne) poprzez utworzenie wirtualnego spaceru. Utworzona w ramach projektu strona internetowa będzie swego rodzaju przewodnikiem dla turystów po ekomuzeum – zawierać będzie informacje nt. atrakcji, jak również będzie formą promocji i informacji o ekomuzeum.

LINK DO STRONY EKOMUZEUM:

www.beskidzkiewedrowanie.pl