Uchwały Walnego Zebrania Członków

Uchwały Walnego Zebrania Członków

 1. Uchwała o powołaniu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" – PDF
 2. Uchwała o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" – PDF oraz tekst jednolity statutu z dnia 21 stycznia 2010r PDF
 3. Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego i upoważnieniu go do dokonania czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.  – PDF
 4. Uchwała o wyborze Zarządu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty"  – PDF
 5. Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty"  – PDF
 6. Uchwała o wyborze Rady Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty"  – PDF
 7. Uchwała w sprawie składek członkowskich  – PDF
 8. Uchwała w sprawie składek członkowskich  – PDF
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia LSR PDF
 10. Uchwała w sprawie nagród dla Zarządu  – PDF
 11. Uchwała w sprawie aktualizacji LSR  – PDF
 12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2008r.  – PDF
 13. Uchwała w sprawie składek członkowskich jednostek gminnych  – PDF
 14. Uchwała w sprawie zmian w statucie LGD  – PDF
 15. Uchwała w sprawie zmian w LSR  – PDF
 16. Uchwała w sprawie diet dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej  – PDF
 17. Uchwała w sprawie zmiany LSR – PDF
 18. Uchwała w sprawie zmian w statucie  – PDF
 19. Uchwała w sprawie składek członkowskich  – PDF
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  – PDF
 21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu  – PDF
 22. Uchwała w sprawie diet dla Rady  – PDF
 23. Uchwała w sprawie zmian w LSR – PDF
 24. Uchwała w sprawie diet dla Komisji Rewizyjnej i Zarządu  – PDF
 25. Uchwała w sprawie zmian w statucie  – PDF
 26. Uchwała w sprawie limitu wynagrodzeń dla Zarządu  – PDF
 27. Uchwała w sprawie diet dla Rady  – PDF
 28. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r.  – PDF
 29. Uchwała w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za 2009r.  – PDF
 30. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego KR  – PDF
 31. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego KR  – PDF
 32. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 5/2008  – PDF