Warsztaty aktywizujące w zakresie ceramiki i fotografii – Jaśliska