WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE

1. Ekomuzea – wykorzystanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w rozwoju obszarów wiejskich
Celem warsztatów jest przekazanie informacji na temat tworzenia ekomuzeum i korzyści z jego działania, produktów turystycznych, zagadnień ekoturystyki i możliwości wykorzystania lokalnych zasobów i dziedzictwa kulturowego do rozwoju i promocji obszaru LGD “Kraina Nafty”.
Uczestnikami warsztatów będą potencjalni członkowie grupy inicjatywnej  – 18 osób z terenu LGD “Kraina Nafty”.
Do realizacji usługi szkoleniowej wybrana została Fundacja Bieszczadzka – jest to organizacja, która jako pierwsza na Podkarpaciu opracowała modelową koncepcję ekomuzeum i wdrożyła ją do realizacji.
2. Metodologia tworzenia ekomuzeum – celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i informacji na temat wizji ekomuzeum, roli partnerstwa oraz metodologii zarządzania Ekomuzeum.
Udział w warsztatach pozwoli na sprawne i efektywne zawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych grup, co wpłynie pozytywnie na utworzenie ekomuzeum i sprawne jego funkcjonowanie.
Szkolenie ma na celu wypracowanie deklaracji partnerstwa, określenie wartości istotnych dla uczestników projektu, określenie form współpracy, roli i funkcji każdego członka grupy inicjatywnej.
Warsztat szkoleniowy na temat Metodologia tworzenia ekomuzeum,  poprowadzi Fundacja Bieszczadzka wyłoniona w postępowaniu ofertowym.
3. 4-dniowy warsztat dla lokalnych przewodników – interpretatorów dziedzictwa historyczno-kulturowo-przyrodniczego.
Celem warsztatów jest przygotowanie organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i mieskzańców, rodzin rolniczych, do przedstawiania turystom ciekawostek z historii obszaru, o przyrodzie, tradycjach, kulturze itp. Szkolenia swoim zakresem tematycznym obejmują następujące zagdanienia: historia powstania/utworzenia LGD, kultura i sztuka regionu, etnografia regionu, środowisko przyrodnicze regionu i jego ochrona, zagospodarowanie turystyczne regionu, metodyka i technika prowadzenia wycieczek terenowych, ogólne zasady bezpieczeństwa na wycieczkach. Do realizacji zadania została wybrana oferta PTTK Sanok.
4. 1-dniowe warsztaty szkoleniowe przygotowujące grupę inicjatywną do prowadzenia warsztatów z zakresu ginących zawodów.
Celem warsztatów jest przygotowanie społeczności lokalnej do obsługi turystów, przyjmowania i opowiadania o dawnych, zapomnianych zawodach i prowadzenia  warsztatów edukacyjnych. Zakres  szkolenia będzie obejmował także tematy z zakresu kreatywności, komunikacji społecznej i kontaktów interpersonalnych. Ponieważ ekomuzeum tworzą głownie ludzie i ich produkty dlatego też zamierzamy przygotować te osoby do profesjonalnego świadczenia usług. W warsztatach weźmie udział  18 osób  z obszaru LGD „Kraina Nafty”, będą to  organizacje pozarządowe, lokalni liderzy, rodziny rolnicze, lokalni mieszkańcy (rękodzielnicy, osoby świadczące usługi turystyczne i agroturystyczne, prowadzący warsztaty edukacyjne, przedstawiciele muzeów i izb regionalnych, osoby zainteresowane utworzeniem wspólnej oferty turystycznej). Warsztat szkoleniowy przygotowujący grupę inicjatywną do prowadzenia warsztatów z zakresu ginących zawodów,  poprowadzi Fundacja Bieszczadzka.
5. 1-dniowe warsztaty szkoleniowe nt. Certyfikacja – określenie standardów w dziedzinie jakości i zrównoważonego rozwoju na szlaku ekomuzeum Beskidu Niskiego.
Celem warsztatów jest określenie standardów w dziedzinie jakości i zrównoważonego rozwoju na szlaku Ekomuzeum Beskidu Niskiego, opracowanie systemu certyfikacji dla powstającego ekomuzeum, przedstawienie członkom grupy inicjatywnej możliwości certyfikowania swoich usług, a następnie (bazując na zdobytej wiedzy) opracowanie własnego systemu certyfikacji usług oferowanych w Ekomuzeum Beskidu Niskiego. W tym celu opracowane zostaną niezbędne dokumenty: regulamin (procedura) przyznawania certyfikatów, kryteria nadawania certyfikatu, karta oceny, karta/formularz zgłoszenia podmiotu.
Liczba uczestników z LGD „Kraina Nafty” wynosi 18 osób.  Szkolenie skierowane jest do  organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, rodzin rolniczych, lokalnych mieszkańców. Uczestnicy zapoznają się z tematyką tworzenia sieci, certyfikacji usług, opracowaniem regulaminu i określeniem kryteriów certyfikacji.