Warsztaty

Warsztaty

 

 


 

Program pleneru „Niezwykłe miasteczko – Dukla ";

Dzień pierwszy;

 

8.45 – Spotkanie uczestników przy GOK w Miejscu Piastowym 9.00 – Wyjazd z miejsca zebrania 9.30 – Zakwaterowanie

10.00 – spotkanie organizacyjne, omówienie regulaminu, zasad zachowania, programu.

celów i zadań pleneru.

10.30 – zajęcia edukacyjne I

14.00-obiad

15.30 – zajęcia edukacyjne II

18.30 – kolacja

19.30 – zajęcia edukacyjne III

22.00 – cisza nocna

 

Dzień drugi:

 

9.00 – śniadanie

10.00 – zajęcia edukacyjne IV

13.30 – obiad

14.30 – wykwaterowanie i wyjazd do domu

 

Plener Dukla

 

Zajęcia edukacyjne I

 

Wyjście na rynek. Obserwacja zabudowy rynku. Krótkie omówienie historii interesującego miasteczka, z uwzględnieniem konkretnych budowli.

Wybór interesującego motywu rysunkowego – szkice w plenerze (na rynku) Ołówek. Zagadnienia plastyczne: kompozycja, perspektywa o jednym i kilku punktach zbiegu, rysunek architektury, plac, ulica, kamienica, detal architektoniczny

 

Zajęcia edukacyjne II

 

Wycieczka i zwiedzanie Dukli, omówienie stylów architektonicznych występujących w

zabudowie miasteczka.

Wyjście do parku – praca w plenerze. Tematyka: pejzaż – farby.

Zagadnienia: kompozycja, kolorystyka, gama barwna, perspektywa malarska i powietrzna.

 

Zajęcia edukacyjne III

 

Zajęcia wieczorne w pracowni. Martwa natura – farby.

Zagadnienia plastyczne. Kompozycja, perspektywa malarska, światłocień

 

Zajęcia edukacyjne IV

 

Wycieczka i zwiedzanie okolicy w miejscu zakwaterowania – praca w plenerze.

Tematyka: pejzaż – farby.

Zagadnienia: kompozycja, kolorystyka, gama barwna, perspektywa malarska i powietrzna.

 

Program warsztatów plastycznych organizowanych przez GOK w Miejscu Piastowym

Opracowała Małgorzata Twardzik-Wilk

 

L.P.

Temat

Uwagi o realizacji

Technika

1

Kreska jako środek

wypowiedzi plastycznej

Ćwiczenia rysunkowe

Różne rodzaje ćwiczeń rysunkowych mające na celu

poprawienie sprawności ręki

Rola kreski w rysunku. Rodzaje kreski. Kontur. Bogactwo

natury, a narzędzia sztuki. Kreska jako sposób określania

przestrzeni

Różne rodzaje ćwiczeń rysunkowych. Różne zastosowanie

kreski do wyrażania różnych idei.

Ołówek

2

Zagadnienia perspektywy

Przestrzeń w obrazie. Rodzaje perspektywy. Od Cezanne'a

do Picassa. Plany w obrazie.

Uzyskiwanie wrażenia głębi za pomocą różnych rodzajów

perspektywy. Ćwiczenia w perspektywie różnych

przedm iotów i brył.

Ołówek

3

Światło w obrazie Studium przedmiotu

Zagadnienia przedstawiania przestrzeni przy pomocy światła. Walor. Światłocień. Próba przedstawienia rysunkowego przedmiotu z zastosowaniem nabytych wiadomości o perspektywie i

światłocieniu.

Ołówek

4

Zasady komponowania na płaszczyźnie Martwa natura

Omówienie różnych rodzajów kompozycji. Zasada równowagi. Symetria jedno i wieloosiowa. Zasady komponowania na płaszczyźnie. Kompozycja otwarta i zamknięta. Ruch, bezruch. Statyka i dynamika. Rysunek ołówkiem z zastosowaniem wcześniej nabytych wiadomości o świetle, perspektywie i kompozycji obrazu.

Ołówek

5

Tajemnice barw Jesienna szaruga

Teoria barw: barwy czyste i pochodne. Akcent kolorystyczny, plama barwna, kontrast, powidok, faktura, impast.

Ćwiczenia malarskie w mieszaniu barw wg wcześniejszych wiadomości. Określenie gamy barwnej Ćwiczenia malarskie z zastosowaniem wiadomości o barwie. Wąska gama barwna. Może być inny temat: Podwodny świat. Chmury nad miastem. Itp.

Farby akrylowe

6

Kwiaty

Ćwiczenie malarskie polegające na namalowaniu wazonu z kwiatami. Praktyczne zastosowanie wiadomości o barwie.

Farby akrylowe pastele

7

Martwa matura

Ćwiczenia malarskie w mieszaniu barw wg wcześniejszych wiadomości. Określenie gamy barwnej Ćwiczenia malarskie z zastosowaniem wiadomości o barwie, kompozycji, światłocieniu.

Farby akrylowe

8

Kompozycja ze szklanych przedmiotów

Ćwiczenia w rysunku pozwalającym na uzyskanie efektu szkła, przykłady różnych szklanych kompozycji. Szkło na jasnym i ciemnym tle.

Ołówek

9

Jesień

Ćwiczenia malarskie z zastosowaniem wiadomości o barwie. Szeroka gama barwna

Farby akrylowe

10

Boże Narodzenie

Ćwiczenie malarskie z zastosowaniem wszystkich wcześniejszych wiadomości o perspektywie, światłocieniu, kompozycji. Celem zajęć jest wykonanie dekoracji bożonarodzeniowych, które można przykleić na szybie

Farby do malowania na szkle

II

Proporcje postaci

ludzkiej

Postać ludzka stojąca

Omówienie proporcji postaci ludzkiej. Rysunek szkicowy. Skrót perspektywiczny.

Ćwiczenie rysunkowe z praktycznym zastosowaniem powyższych wiadomości.

Ołówek

12

Postać ludzka siedząca

Ćwiczenie rysunkowe z praktycznym zastosowaniem powyższych wiadomości.

Ołówek

 

13

Postać ludzka – zasady światłocienia

Ćwiczenie rysunkowe, z zastosowaniem wcześniejszych umiejętności. Zasady światłocienia w rysowaniu postaci ludzkiej

Ołówek

14

Twarz człowieka Autoportret

Podstawowe wiadomości o proporcjach twarzy ludzkiej. Rodzaje ujęć: profil, skrót.

Ćwiczenie rysunkowe. Próba pogłębienia wyrazu artystycznego o studium psychologiczne.

Ołówek

15

Portret

Ćwiczenie rysunkowe. Próba pogłębienia wyrazu artystycznego o studium psychologiczne.

Pastele

16

Projektowanie graficzne – podkoszulek

Młodzież wykonuje projekt nadruku na podkoszulku, a następnie ma możliwość wykonania trwałego podkoszulka swoich marzeń

Pastele do tkanin

17

Martwa natura

Ćwiczenie malarskie z zastosowaniem wszystkich wcześniejszych wiadomości o perspektywie, światłocieniu, kompozycji.

Farby olejne

18

Kwiaty

Temat wymagający wnikliwej interpretacji, by stał się dekoracyjnym obrazem, a nie naiwnym odtworzeniem rzeczywistości.

Farby olejne

19

Drzewa

Malujemy drzewa. Podpatrywanie natury i analizowanie jej na podstawie wnikliwej obserwacji.

Farby olejne

20

Durnolandia, Mój sen

Przypomnienie zasad kompozycji obrazu. Stworzenie nowej jakości z gotowych wycinków z gazet. Umiejętność wybiórczego patrzenia na świat

collage

21

Zima

Poznajemy techniki malowania śniegu. „Kolorowy śnieg", atmosfera mroźnej zimy.

Farby akrylowe

22

Jestem szczęśliwy, jestem zły.

Wyrażanie swojego nastroju emocjonalnego za pomocą wypowiedzi plastycznej. Swobodna wypowiedź plastyczna przy pomocy zdobytych wiadomości o barwie i umiejętności malarskich.

Farby akrylowe

23

Człowiek

Ćwiczenie rysunkowe, z zastosowaniem wcześniejszych umiejętności. Zasady światłocienia w rysowaniu postaci ludzkiej

ołówek

24

Trudny detal

Rysujemy z natury trudne i skomplikowane przedmioty, np. aparat fotograficzny, maszynka do mięsa itp. Analizujemy szczegóły budowy, staramy się pokazać „dusze" przedmiotu. Czym różni się rysunek od zdjęcia?

sepia

25

Akwarium

Próba uchwycenia nastroju spokoju, błękitnego tonu wody, delikatnych roślin. Zagadnienia: wąska gama barwna, akcent kolor\stvtvn>

Farby akrylowe

26

Kolumna antyczna

Szkic z natury modelu głowicy kolumny starożytnej. Praca jest okazja do pogadanki o sztuce antycznej i jej nieuświadomionym miejscu w naszym życiu współczesnym.

ołówek

27

Rośliny doniczkowe

Obserwacja różnych odcieni zieleni i bogactwa form natury.

Farby akrylowe

28

Architektura

Powtórzenie wiadomości o perspektywie zbieżnej. Obserwacja układów urbanistycznych z natury — wycieczka. Szkice w plenerze, zwracamy uwagę na prawidłowe odtworzenie układu przestrzennego w skali i charakterze.

sepia

29

Miasto

Praca w plenerze. Moje miasto – obserwacja i szkice z natury. Place, ulice, kamienice.

Ołówek

30

Wiosenna łąka

Ćwiczenia malarskie z zastosowaniem wiadomości o barwie. Szeroka gama barwna – praca w plenerze

Pastele