Wizyta studyjna 9-10.11.2012

Wizyta studyjna 9-10.11.2012

W ramach Projektu Współpracy pn. „Zachowanie tożsamości kulturowej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej” obszar LGD „Kraina Nafty” odwiedziła kilkunasto osobowa grupa z LGD Nasze Bieszczady, były to przedstawicielki KGW oraz organizacji społecznych – z Cisnej, Baligrodu, Poraża, Zahoczewia. Na spotkaniu nie zabrakło również reprezentantów i władz lokalnych z „Krainy Nafty” (KGW z Piotrówki, Niżnej Łąki, przedst. Gminy Jedlicze).

Wizyta miała charakter studyjny, jej celem było bliższe poznanie walorów kulturowych, turystycznych i przyrodniczych odwiedzonego obszaru. Głównym elementem wizyty było spotkanie i nawiązanie współpracy pomiędzy członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich z obu stron. W czasie spotkania uczestnicy mieli okazję do zapoznania walorów promocyjnych obszaru (dziedzictwo Marii Konopnickiej, historia starej szkoły w Żarnowcu),wymiany doświadczeń w zakresie panujących na danym obszarze zwyczajów, obrzędów, tradycji kulinarnych i kulturowych oraz prezentacji dobrych praktyk. Podczas spotkania nie zabrakło również smacznych, lokalnych i tradycyjnych potraw i produktów, degustację przygotowało KGW w Piotrówce.

Organizacja tej wizyty przyczyniła się do nawiązania i wzmocnienia współpracy, wymiany kulturowej i wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie kultury, tradycji, kulinari i dziedzictwa kulturowego.