Wizyta studyjna LGD „Kraina Nafty” w Bieszczadach 11-12.05.2012 r.

Wizyta studyjna LGD „Kraina Nafty” w Bieszczadach 11-12.05.2012 r.

W ramach Projektu Współpracy pn. „Zachowanie tożsamości kulturowej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej” na terenie LGD Nasze Bieszczady, w miejscowości Stężnica w gminie Baligród przebywała w dniach 11- 12.05.2012 r. grupa 12 osób, przedstawicieli LGD „Kraina Nafty” – przedstawicielki KGW z Rogów, Piotrówki, Barwinka i Niżnej Łąki oraz członkowie Zarządu LGD.

 

Wizyta miała charakter studyjny, jej celem było bliższe poznanie walorów kulturowych, turystycznych i przyrodniczych odwiedzanych terenów. Ważnym elementem wizyty było spotkanie z przedstawicielami i członkami LGD Nasze Bieszczady i członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich z obu stron. Stronę LGD Nasze Bieszczady podczas spotkań reprezentowały Panie z KGW Zahoczewia z Panią Prezes Moniką Okońską na czele.

W spotkaniu uczestniczył też sołtys wsi Zahoczewie Zdzisław Jarema. Zarząd LGD Nasze Bieszczady reprezentowała Pani Prezes Maria Romanek, Wiceprezes Krzysztof Chytła oraz Dyrektor Biura Adam Basak.

 

W czasie spotkania przedstawiciele obu stron mieli okazję do zaprezentowania panujących na ich obszarze zwyczajów, obrzędów, tradycji kulinarnych i kulturowych oraz prezentacji dobrych praktyk.

 

Organizacja tej wizyty przyczyniła się do nawiązania i wzmocnienia współpracy, wymiany kulturowej i wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie kultury, tradycji, kulinarii i dziedzictwa kulturowego.

 

Program wizyty został zrealizowany w całości. Przedstawiciele LGD „Kraina Nafty” zaprosili na rewizytę u siebie na zakończenie realizowanego projektu.

 

{gallery}lgdbie{/gallery}