Zaproszenie na szkolenie – Wykorzystanie Generatora Wniosków Aplikacyjnych wersja 7.5 na przykładzie projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zaproszenie na szkolenie – Wykorzystanie Generatora Wniosków Aplikacyjnych wersja 7.5 na przykładzie projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

(Regionalny Ośrodek EFS w Krośnie zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie  pt.: "Wykorzystanie Generatora Wniosków Aplikacyjnych wersja 7.5 na przykładzie projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL." prowadzone przez Pana Dariusza Bachera – trenera kluczowego. Szkolenie odbędzie się w dniu 13 marca br. (wtorek) w sali szkoleniowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-402 Krosno

Celem szkolenia będzie zaznajomienie uczestników z metodologią analizy dokumentacji konkursowej, podniesienie umiejętności samodzielnego przygotowanie wniosku projektowego w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych 7.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wzrost poziomu wiedzy na temat procedur w PO KL.

Uczestnikami szkolenia mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, firm oraz innych grup priorytetowych, a w szczególności te podmioty które nie mają doświadczenia w przygotowywaniu wniosków.

W trakcie szkolenia zapewniamy ciepły posiłek oraz bufet kawowy.

Zapraszamy do zgłaszania się do dnia 12 marca (poniedziałek) do godz 9.00 poprzez stronę internetową www.krosno.roefs.pl lub telefonicznie (13) 43 202 91

(max 3 osoby z jednej Instytucji)

Program szkolenia.