Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie

Bieszczadzkie Forum Europejskie jest Partnerem projektu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” realizowanego Przez Fundację Karpacką – Polska.

 

Celem projektu jest uwolnienie potencjału socjoekonomicznego obszarów górskich województwa podkarpackiego.   

         

W ramach projektu Bieszczadzkie Forum Europejskie będzie odpowiedzialne za:

 

– cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych

– wdrożenie schematu dotacyjnego dla NGO w ramach górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych, co wiąże się z udzieleniem około 130 dotacji dla organizacji pozarządowych

 

Pierwsze z cyklu szkoleń w ramach projektu odbędzie się 27 października 2012 r. dla organizacji pozarządowych z powiatów leskiego i bieszczadzkiego, natomiast 10 listopada 2012 r. dla powiatów sanockiego i krośnieńskiego w godzinach 9:00 do 17:00.

 

Tematyka szkolenia:

  1. Analizy szwajcarskie – analiza doświadczeń szwajcarskich, analiza rynku obszaru wdrażania projektu
  2. Opracowanie wniosków o dotacje w ramach Górskiego Funduszu NGO – schemat grantowy, wniosek aplikacyjny, budżet, system informacji i promocji, sprawozdawczość
  3.  

Szkolenia odbędą się w restauracji Salamandra, 38-604 Hoczew 155.

Organizator szkolenia zapewnia catering oraz materiały szkoleniowe, natomiast dojazd na szkolenie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Bieszczadzkiego Forum Europejskiego pod adresem:

 

Bieszczadzkie Forum Europejskie

ul. Mickiewicza 17

38-600 Lesko

e-mail: bf5@gazeta.pl, tel. 13 469 62 72 lub 605 847 337

www.bfe-lesko.pl

 

Chętnych na szkolenia zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zgłaszania się poprzez e-mail na adres: bf5@gazeta.pl lub pocztą na adres Bieszczadzkiego Forum Europejskiego.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.      

Zaproszenie na szkolenie – pdf